دفاتر فعال در جهان

دفاتر فعال در جهان شرکت چسب کاران ساحل ارس

شرکت چسب کاران ساحل ارس دارای شعب فعال در کشور های روسیه ، ترکیه و آلمان

شعبه فعال در کشور روسیه

                                                                 شعب فعال در کشور ایران

                                                                                                  شعبه فعال در کشور روسیه

                                                    شعبه فعال در کشور آلمان

دفتر مرکزی ایران :

تبریز - بلوار توانیر - نرسیده به سربالایی ولیعصر - جنب تم تولد وانیلا - کوچه مجاهدی - طبقه 4 و 5 - شرکت چسب کاران ساحل ارس

تلفن :‌ 0098414196

وبسایت : Chasbkaran.com

دفتر ترکیه :

استانبول - هالکالی مرکز ماه - مورچه افلاطون - کوچوک چکمچه - درب داخلی - پلاک ۴ و ۱۱۲

تلفن :‌ 00902129790853

وبسایت : final-ticaret.com

دفتر روسیه :

مسکو - خیابان 24C1 - نخیم اوفسکی - اکسپوسیتری

تلفن :‌ 0079776069313

وبسایت : finalco.ru

دفتر آلمان :

دوسلدورف - کوینگساله ۲۷ - پلاک D-40212

تلفن :‌ 004915788874651

وبسایت : final-klebstoff.de