شرایط و قوانین

حقوق مالکیت مادی و معنوی

  • شما با ارسال نظرات، پیشنهادات، ایده‌ها و هرگونه محتوا برای ما، به ما مجوز استفاده از آن برای نشر و به اشتراک‌گذاری مثلا در موارد تبلیغاتی را خواهید داد.
  • وب سایت و کلیه مطالب، ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن (شامل و نه محدود به همه اطلاعات، متن، فیلم‌ها، تصاویر، فایل تصویری و صوتی، طراحی‌ها و ایده‌ها)، متعلق به شرکت چسب کاران ساحل ارس می‌باشد و از قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران تبعیت می‌کند.
  • شما حق تولید، نشر، اصلاح، ایجاد محتوای مشتق شده هرگونه اطلاعات و محتوای وب سایت را برای استفاده تجاری یا باز نشر ندارید.
  • شما حق استفاده کامل یا قسمتی از فیلم‌ها، صوت‌ها، تصاویر و یا متن به شکل جدا شده از بستر اصلی آن را برای استفاده تجاری یا بازنشر آن نخواهید داشت.
  • شما حق استفاده از برند چسب کاران، لوگو، تمامی اسامی مرتبط، نشانه‌ها، نام محصولات ، شعارها، نام دامنه و دیگر مشخصات مربوط به شرکت چسب کاران ساحل ارس را نخواهید داشت و حق مالکیت معنوی آن برای تیم چسب کاران خواهد بود. در صورت نیاز با اجازه کتبی می‌توانید از لوگو استفاده نمایید. 
  • در صورت مشاهده هرگونه تخلف به هر نحو، با توجه به مجوز فعالیت این مجموعه و نیز آثار ثبت شده، شرکت چسب کاران ساحل این حق را دارد تا با ارایه مستندات به پلیس فضای سایبری، نسبت به اعاده حقوق خود اقدام نماید.

تغییرات

ما می‌توانیم در هر زمان سیاست‌های سایت خود را تغییر دهیم. تغییرات اطلاع‌رسانی شده و در صورت ادامه استفاده شما از وب سایت به معنای پذیرش سیاست‌های جدید از طرف شما می‌باشد.