نمایشگاه ها

حضور شرکت چسب کاران ساحل ارس در نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت چسب کاران ساحل ارس در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی Big 5 دبی

نمایشگاه بین المللی بائو آلمان ۲۰۲۳

نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار و یراق آلات ساختمانی

نمایشگاه ارس اکسپو تبریز ۱۴۰۱

نمایشگاه رنگ ، رزین ، تهران ۱۴۰۱

افتتاحیه کارخانه سهلان