تماس با ما

آدرس : تبریز – بلوار توانیر – نرسیده به سربالایی ولیعصر – جنب تم تولد وانیلا – نبش کوچه مجاهدی – برج ماهان – طبقه 4 و 5 – شرکت چسب کاران ساحل ارس

شماره تماس : 0414196

فکس : 041333284100

کد پستی : 5156985899

پست الکترونیکی : info@chasbkaran.com 

شبکه های اجتماعی چسب کاران

واحد مربوطه را انتخاب کنید

برای ارتباط با واحد فروش میتوانید با شماره 0414196 داخلی 1 ، تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:

تماس با ما – واحد فروش

نام و نام خانوادگی(ضروری)

برای ارتباط با واحد فروش میتوانید با شماره 0414196 داخلی 2 ، تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:

تماس با ما – واحد مالی و اداری

نام و نام خانوادگی(ضروری)

برای ارتباط با واحد فروش میتوانید با شماره 0414196 داخلی 3 ، تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:

تماس با ما – واحد بازرگانی

نام و نام خانوادگی(ضروری)

برای ارتباط با واحد فروش میتوانید با شماره 0414196 داخلی 4 ، تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:

تماس با ما – واحد مارکتینگ و بازاریابی

نام و نام خانوادگی(ضروری)

برای ارتباط با واحد فروش میتوانید با شماره 0414196 داخلی 5 ، تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:

تماس با ما – دفتر مدیرعامل

نام و نام خانوادگی(ضروری)