شعب فعال

شعب فعال شرکت چسب کاران ساحل ارس

شرکت چسب کاران ساحل ارس دارای شعب فعال در سراسر ایران

                                                                             شعبه آذربایجان شرقی

                                                                                          شعبه آذربایجان غربی

شعبه اردبیل

                                                                                  شعبه زنجان

                                                                                  شعبه کردستان

                                                                                          شعبه کرمانشاه

                                                                                       شعبه همدان

                                                                                          شعبه قزوین

                                                                                          شعبه گیلان

                                                                                          شعبه مازندران

                                                                                          شعبه گلستان

                                                                             شعبه خراسان شمالی

                                                                                 شعبه خراسان رضوی

                                                                                 شعبه خراسان جنوبی

                                                                                       شعبه سمنان

                                                                                       شعبه اصفهان

                                                                                                شعبه قم

شعبه تهران

شعبه البرز

شعبه مرکزی

شعبه لرستان

شعبه ایلام

شعبه خوزستان

شعبه چهارمحال‌بختیاری

شعبه کهکیلویه و بویر احمد

شعبه بوشهر

شعبه فارس

شعبه یزد

شعبه کرمان

شعبه هرمزگان

شعبه سیستان و بلوچستان